Vērsis apsolīts par naudu.

21. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Ganu puika ganījis lopus purva malā. Purvu veci ļaudis saukuši par Naudas puriņu un stāstījuši, ka purvā esot nogrimusi naudas lāde. Ganu puika skraidījis ap purvu un skaitījis: «Nāc, naudī', ārā, es tev došu govi, atdošu vērsi.» Naudas lāde cēlusies no purva ārā. Bet - kur gadījies, kur ne - lopos ieskrējis vilks un sācis plēst vērsi. Ganu puika pārbijies un saucis palīgus. Naudas lāde nogrimusi atpakaļ purvā un vilks arī tūliņ pazudis.