Vērsis apsolīts par naudu.

23. Audzis Jērkulē un Lodē. Zin. Kom. kr LP, VI, 225, 30, 12.

Labi sen atpakaļ Lodes Kliesmetu puisis aizvedis zirgu Spindzelkaktā ganīt un pats nolicies dienvidū. Te pa sapņiem viens modinājis šo: ja neliegšot savu zirgu vilkam apēst, tad iemantošot visu še aprakto naudu. Puisis pa murgiem apsolījis zirgu. Un kad nu atmodies, redzējis no zemes izceļamies lielu, ar dzelzim nokaltu, naudas šķirstu un no meža atkal izskrējis vilks viņa zirgam rīkli pārkost. Bet puisis tai ātrumā no vilka sarāvies, iekliedzies un tā vilks aizbēdzis, šķirsts klaudzēdams iegrimis zemē.

Cits atkal stāstījis, ka viens puisis tīrumā uzaris - pirmo vagu dzīdams - sudraba rubļus. Jau pielasījis vienu svārku ķešu, te apdomājies pārskriet mājā sietam un maisam pakaļ, kad varēšot rubļiem zemes atsijāt un maisā sabērt. Labi, - pārskrējis, pateicis arī citiem - atskrējuši atpakaļ - neatraduši nekā vairs.