Vērsis apsolīts par naudu.

24. Deļļu Hugons, Salncietis, Pliskavā. Jkr. IV. LP, VII I, 1135, 1.

Bērzaunes draudzē Kapmuižas zemē atrodas birzs, ko par Ratu kalnu sauc. Šim Ratu kalnam iztek vienos sānos avotiņš. Šinī avotiņā naudas muca guļot. Reiz te pie šā avotiņa meita ganījusi lopus. Viņa no vecākiem bija dzirdējusi, ka šai avotiņā naudas muca guļot. Tādēļ tā, pie avotiņa pieiedama, sacījusi: «Kaut man šī zelta muca piederētu, es labprāt savu balto kazu atdotu!» Tūdaļ naudas muca no avotiņa izvēlusies, bet tai pašā brīdī arī vilks pieskrējis un nesis balto kazu projām. Meitenei kazas palicis žēl, skrējusi glābt. Vilks kazu gan atlaidis, bet arī zelta muca ievēlusies atpakaļ avotiņā, sacīdama: «Simtu gadu te gulēju, simtu vēl gulēšu, tad tikai nākšu atkal ārā! »