Vērsis apsolīts par naudu.

29. H. Skujina no 72 g. v. J. Baltiņa Bilskas pag.

Reiz pie Burtnieku ezara gadījies tā. Puiši naktī gāši meitās. Ka šie tikuši pie Burtnieku ezara, ta citi saķēruši jokodamies vienu puisi un klaigāši: « Jā ezars došot naudas mucu vietā, ta sviedīšot puisi ezarā iekšā!»

Un citi puiši nesuši jokodamies to vienu (puisi) uz ezara malu. Tūlī ar nākusi no ezara naudas muca augšā. Puiši pārbijušies un aizbēguši.