Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē.

2. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

Vienam ganam reiz pazudusi govs un, govi meklēdams, viņš saticis upes malā vienu lielu gaŗu sievieti, no kuŗas ļoti sabijies. Sieviete teikusi: «Nebīsties neko! Piesit tik man ar savu rīksti, gan tad govi dabūsi!» Gans nu vēl vairāk sabīstas un nezina no bailēm ko darīt. Tā kā nu gans sievietei nav aizticis. tad tā iegāzusies upē saukdama: «Simtu gadu jau esmu gulējusi un simtu gadu man vēl jāguļ.» Kad nu gans izstāstījis mājā, ko viņš redzējis un dzirdējis, tad &127;audis sacījuši, ka tā sieviete esot bijusi paslēpta nauda. Ja viņš būtu tai iesitis, tad viņš to naudu būtu dabūjis.