Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē.

5. Skolnieks J. Mintiks Strenčos.

Lizdēnu muižas tīruma malā atrodas viens apgāztam katlam līdzīgs kalns. Mežu, kas atrodas ap šo kalnu, sauc par Rūzelēm. Vienu dienasvidu tīrumā aris viens zemnieks. Te tas redzējis parādāmies skaistu jaunavu, kas tuvojusies arājam ar saucienu: «Aiztiec mani.» Zemnieks izbijies un nedrīkstējis aiztikt. Jaunava staigājusi vairāk kā stundu zemniekam līdz un lūgusi, lai aizskar. Beidzot, kad zemnieks nav aizskāris, izsaukusies: «Simtu gadu gulēju, simtu gadu gulēšu.» Pēc tam pārvērtusies par naudas čupiņu un pazudusi. Vēlāk zemnieks racis un uzgājis ļoti 1ielu zārku oša krāsā. Zemnieks aiz lielām bailēm nedrīkstējis zārku attaisīt. Vēlāk kāds cits atradis tai vietā vecus kaŗa ieročus.