Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē.

 

6. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

Viens braucējs braucis pa ceļu un viņam sākusi viena sieviete pakaļ skriet. Braucēju panākusi, tā 1ūgusies, 1ai viņai iesitot ar pātagu. Braucējs tikai nospļāvies un teicis: «Tā jau pavisam traka.» Viņš tik iesitis zirgam un braucis projām. Tad sieviete iesaukusies: «Simtu gadu jau esmu gulējusi un simtu gadu man vēl jāguļ!» Ar tiem vārdiem viņa pazudusi. Nu tik vēl braucējs sapratis, ka šī sieviete bijusi nauda, kuŗu viņš būtu dabūjis, ja būtu tai ar pātagu aizskāris.