Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē.

13. H. Skujiņa (Andrs Ziemelis) no 68 g. v. Pēteŗa Sūca Smiltenē.

Niedrējas ezera galā (Smiltenes pag.) rādoties balta sieviete. Reiz pa pašu pusnakti vecais Miža Dāvīc gāš uz māju un kā šis ticis pret ezera galu, tā šim nākusi balta resna sieviete pretī, skatīsies smiedamās acīs un sacīsi: «Precē mani! Precē mani!» Dāvīc pārbijies un bēdzis prom. Nu baltā sieviete iegāzusies žvarkstēdama apakaļ ezerā un tā nākusi tāda balss ārā: «Man jāguļ akal simtu gadu apburtai!» Baltā sieviete bīsi naudas muca.