Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē.

16. H.Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Reiz jauna meita ganījusi lopus Aumeisteru pagasta Mārcu kalnos. Pie ganu meitas pienākusi veca māmiņa, pagalam balta. Meita adījusi cimdus. Māmiņa sacījusi: «Meitī', do' man vienu cimdiņu!» Meita brīnējusies un prasījusi, kur tad šī vienu cimdu likšot. «Nu tad iesit man ar cimdiņu, ja negribi dot.» Meita nesitusi. Māmiņa pastāvējusi vēl labu laiciņu un tad uzreiz sabirusi lielā naudas kaudzē, kas nogrimusi atpakaļ zemē. Naudai grimstot atskanējusi balss «Nu man atkal jāguļ zemes dibenā 100 gadu, ka tu mani nemācēji saņemt.»