Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē.

20. J. Luters Otaņķēpie Nīcas. K. Lielozola kr.

Pa kapsētas lielceļu gājis viens vīrs. Pulksten 12-tos dienā

viņš saticis vienu vecu sieviņu, kas lūgusies, 1ai noslaukot viņai degunu. Bet vīrs domājis: kā lai tik vecai vecenei slauku degunu? Viņš atteicis, lai slaukot vien pati. Sieva atteikusi vīram: «Septiņus gadus esmu gulējusi un gulēšu vēl septiņus. Kad tu neproti laimi saņemt, tad paliec bešā.» Te piepēži sieviņa pārvertās par naudu un sabira zemē.