Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē.

26. J. Avotiņš no 69 g. v. L. Striķes Vestienā.

Uz lielceļa, kas iet no Ērgļiem uz Rīgu, pie Ērgļu pareizticīgo baznīcas atrodas kalns, ko sauc par «Āriņkalnu». Reiz dienas vidū braukuši ceļinieki no Rīgas uz māju. Te no Āriņkalna vēlusies pretim liela muca un saukusi: «Kas man piedursies, tam es piederēšu ! » Ceļinieki nobaidījušies un neaiztikuši. Muca ievēlusies turpat esošā Nīnēna purviņā un nogrimusi, teikdama: «Simtu gadu esmu gulējusi, simtu vēl gulēšu!» Nu tik ceļinieki nopratuši, ka tā bijusi naudas muca, bet nu jau bija par vēlu.