Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē.

28. A. Goldberģe.

Taurupes pagastā bijusi kautkur aka. Tanī nogrimusi naudas muca. Reiz ganu meita ganīdama govis piegājusi pie akas un teikusi, ka viņa būtu ar mieru kautkuŗu govi atdot vilkam, ja viņa varētu dabūt to naudas mucu, kas guļ akā. Tūlīt izskrējis vilks no meža. Meita sākusi kliegt un vilks iegājis atpakaļ mežā. Naudas muca nogrimusi žvadzēdama dibenā un teikusi: «Simtu gadu gulēju, simtu gadu gulēšu!»