Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē.

29. A.Goldberģe.

No Ērgļu kapsētas nākusi tumšās naktīs baltās drēbēs satinusies sieviete pretim ceļiniekiem un lūgusi palīdzību. Ja ceļinieki neizpildījuši lūgumu, tā sākusi velties, 1īdz ievēlusies purva ezerā un teikusi: «Simtu gadu gulēju, simtu gulēšu.»