Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē.

32. Skolnieks V. Vecvanags Saukā.

Saukas pagastā pie Loņas kapu kalna ir mazs avotiņš. Viens ogļu dedzinātājs reiz noskatījies, ka ap pusnakti pie minētā avotiņa kuroties uguns. Vienu nakti, kad uguntiņa atkal spīdējusi, tas gājis skatīties, kas tur ir. Piegājis klāt un ieraudzījis avotiņa malā lielu mucu. Piepēži tas izdzirdis balsi: «Aiztiec mani! Aiztiec mani!» Saucēja nevarējis saskatīt. Balss atkārtojusies trīs reizes. Tad viens teicis: «Simtu gadu esmu gulējusi un simtu gadu vēl gulēšu.» Pēc tam muca ar lielu troksni iegāzusies avotiņā. No tā laika uguntiņu pie avota neviens vairs nav redzējis.