Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē.

38. J. A. Jansons nc 47 g. v. M. Rozentāles Laukgaļos,

Ārlavas pagasta Daugu mājas aplokā esot senos laikos parakta naudas lāde. Saimnieks nosapņojis, ka lāde celšoties uz augšu, lai tik ejot ar Melnu ērzeli un lūku rēdēm viņu izvilkt. Bet velkot arī dūšīgi jāšauj. Saimnieks nu aizgājis ar visu savu puisi. Jau lāde nākusi uz augšu, jau saimnieks sācis mērķēt, bet ieraudzījis priekšā mežsargu un tāpēc nav šāvis. Bet lādē atskanējusi balss: «Simtu gadu esmu gulējusi, simtu gadu vēl jāguļ!» Un lāde ar visu naudu pagrimusi atkal.