Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē.

39. A. B i 1 e n š t e i n s 1864. g. E r g 1 o s. LP, VI, 236, 30, 32.

Vienam braucējam Ērgļu Briežu kalnā jauna meita piestājusies, lai precot viņu! Braucējs atteicis: «Kur divas likšu, man jau viena sieva mājā ir.» Tad meita sacījusi: «Tūkstoš gadi tai kalnā gulēju, nu vēl tūkstoš tai avotā jāguļ!» Un tā ievēlusies žvākstēdama avotā, ka nodimdējis vien. Citi teikuši: « Ja braucējs būtu apņēmies meitu precēt, tad sieva mājā būtu nomirusi, bet tad viņam tā nauda būtu palikusi, kas tur avotā ievēlusies.» Vēl citi stāsta, ka to naudas mucu varot vēl ar lielu koku uztaukstīt: