Naudas racēji iztraucēti.

5.E. Smildziņa Stendē, P. Kundziņa krājumā.

Netālu no Stendes Smildzēju mājām bijis viens ozols un pie šī ozola esot aprakta nauda. Viens vecis gājis minēto naudu rakt. Uzgājis arī naudas podu, bet uz poda sēdējis virsū āpsis. Vecais gribējis āpsi nosist, bet tas nogrimis ar visu podu. Ozols tagad ir nocirsts, bet pie celma ir vēl redzama veča raktā bedre.