Naudas racēji iztraucēti.

10. Audzis Jērkulē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 222, 30, 7.

Reiz viens vīrs redzējis naudu žāvējamies un izjaucis uguntiņu ar koku. Aizgājis rītā, atradis bērna pēdas. Nu noģidis tūdaliņ, kāds upuris te dodams. Domājis, beidzot teicis: «Ja nauda man priekšlaiku iedotos rokā, tad nežēlotu arī upuri.» (Vīram tikai bijis viens dēliņš.) Labi, otrā vakarā atkal aizgājis - jā: nauda devusies rokā, kauču upuris nemaz nebijis līdz paņemts. Piebēris vienu bikšu stilbu pilnu un mājā noglabājis uz bēniņa. Bet kas ir? Naktī velns klāt: lai atdodot savu auniņu! Vīrs aizgājis uz kūti, paņēmis saimnieka labāko auniņu un aiznesis uz naudas vietu. Bet velns tādu auniņu neņem ne par ko: lai nesot to auniņu, kas vidū guļot! Nu vīrs domājis: «Miera jau nedabūšu - jānes nauda laikā atpakaļ.» Un tā aiznesis paņemto naudu atpakaļ, tā iebirusi žvadzēdama zemē.