Naudas racēji iztraucēti.

12. Aina Zommere no J. Kačāna Inčukalna Englūtes pagastā.

Inčukalnā Englūtes pagastā divi mūrnieki mūrēja māju. Vienu nakti viens mūrnieks redzējis sapnī, ka Lielā kalnā viens kungs apracis dzelzs kasti ar naudu. Tā rakšana jāizdara pulkstens 12 naktī, bet nedrīkst baidīties un runāt. Abi norunā un aiziet pulksten 12 un rok. Papriekšu izrok tikai akmeņus, bet rok arvien tālāk, kamēr sasniedz kasti. Te nāk daudz velnu, nes kokus un taisa karātavas. Kad tās jau gatavas, viens velns prasa otram velnam, kuru tad pirmo kārs. Velns atbildējis, ka to, kam mugurā pelēkie svārki. Mūrnieks, kam bija pelēkie svārki, iebļāvās un aizmuka. Te tūliņ pazuda karātavas un arī naudas kaste.