Naudas racēji iztrauceti.

20. Marija Škipsna Vec-Gulbene.

Verstes pusotras no Vec-Gulbenes draudzes skolas ir Purkalu maja. Agrak tur bijis krogs, gar kuru gajis celš. Otra puse celam auguši siki krumini, bet aiz kruminiem bijis neliels eglu mezinš. Kroga dzivojis pavecs krodzinieks, bet paligi tam bijuši jauni. Reiz viens paligs redzejis sapni, ka pie mezina, aiz kruma esot aprakta naudas kaste. Rita vinš sapni izstastijis savam draugam un ari krodziniekam. Nakoša nakti visi tris aizgajuši naudas rakt. Krodziniece palikusi pie loga uzskatities, vai kads nenak vai nebrauc. Ta nu šie rokot, rokot - redzot jau kastes vaku. Te krodzinieks pacelot galvu un ieraugot: lepna kariete, cetriem zirgiem priekša braucot lielskungs. Krodzinieks sakot: «Ka nu raksim - iesim labak meza, kamer lielskungs pabrauc garam!» legajuši ar. Kad lielskungs bijis pabraucis garam, vini gajuši atpakal rakt. Tikai no kastes vairs nebijis ne vests. Neko darit, gajuši uz maju. Krodziniece prasijusi: «Vai daudz naudas izrakat?» Krodzinieks stastijis -- ta un ta: braucis lielskungs, un kamer vini paslepušies, tikmer naudas kaste pazudusi. Krodziniece sakusi barties un teikusi, ka vina neka neesot redzejusi, bet šie mulki mukot no visadiem maniem.