Naudas racēji iztrauceti.

21. A. Gari-Juone no 81 g. v. T. Ciailuma Domopoles pag.

Muns tavs guleja uz klava viersa, myusu kuormi tai sastatiti pa leluo cela molu. Gul jis vinu nakti - klausas: nazkas dait pi juo un soka: «Pranc, ej pajem naudu, tei ir aprokta sabru duorzā pi leluos lipas.» Jis tu izdzierdis pasacel - laiks beja ap pušnaktim - apsavalk, nukuop nu klava, daboj luopstas, aizit pi lipas un ruk. Ruk, ruk - nazkas pi luopstas aizagrab, pacel ar luopstu, redz naudas kala. pašulaik licas naudu jemt - dzierd: suoc uz lelcela duordet, izaruoda, ka brauktu ar puors zyrgim, sajyugtim kareite. Tei līpa beja pašā cela moļa. Jis aizaraun nyu aiz lipas, lai garumbrauceji juo nairauga. Tai i nūšalcja nazkas garum, ka zeme vin nureibeja. Nu, jis dumoj, var pajemt naudu. Pisalicja naudu jemt, a te vita da padi, naudas ni smokas.