Naudas racēji iztrauceti.

23. H. Skujiņa Rauzā.

Pec citas teikas vardiem naudas poda raceji rakuši pie svetozola. Bijusi klusa silta vasaras nakts. Parakuši labu laicinu, viss bijis klusu un mierigi. Bet tad no tuvejas Rauzas upes atvara atskanejusi dobja rukšana un udens atvara sacis vilnot un mutulot. Karkli un melnalkšni, kas uz krasta auguši, sakuši brikšket un locities un no tiem iznacis melns liels kuilis, kas bijis krietna zirga lieluma. Kuilis bridi apstajies uz krasta, karpijis ar kajam zemi, savadi rucis, griezis zobus, ka cirkstejis vien, un baltas putu lases kritušas tam no mutes. Raceji turpinajuši darbu. Bet kuilis sagriezies, nikni ierucies un devies racejiem virsu. Tie sakuši begt. Kuilis pieskrejis pie izraktas bedres un rukdams karpijis ar kajam izraktas zemes atpaka1 bedre. Raceji labu laicinu noskatijušies, ka kuilis darbojas. Tad kuilis laikam racejus pamanijis un devies tiem atkal virsu. Raceji nobijušies un sakuši begt. Kuilis rukdams tos labu gabalu vajajis, 1idz betdzot aizgajis atpakal uz sveto ozolu, kur vel ilgi rucis un karpijis ar kajam zemi.