Naudas racēji iztraucēti.

24. V. Zacharska no Z. Žeigures Rozentavas pag.

Dzeivuoja bruols ar muosu; ji dzeivuoja ciši bedigi. Struoduoja nu reita leidz vokoram abi, bet vairuok navareja nikuo lobuoka apest, kai kartopeli ar silki. Vinu reizi ji izdzierda nu lauzu, ka natuoli nu jus ir kolns, un uz tuo kalna ir aprokta nauda. Bruols ar muosu suoka dumuot, kai dabuot tu nuglobuotu naudu. Staigoj bruols pa kolnu un veras, kur ir nuglobuotuo vacuo nauda. Staiguodams pa kolnu, bruols ciši pikusa, atsasada uz vina lela akmena un pavysam naredzeja, kai suoka taisitis tymss. Redz bruolis, ka preti ju stuov mazins un vacs vecits ar garu buorzdu. Suoka vecs runuot: «Zynu es, 1abais cylvaks, ka tu gribi atrast vacu nuglobuotu naudu, kura beja muna, bet nu manis nuzoga tuorps ar trejom golvim un tagad dinu un nakti jis pi tuos naudas sed, bet tu itu naudu vari atrast. Atej uz itu pašu kalninu Juona dinas nakti un veris, kad paparzi aizzides un izaugs pucite. Tu tu puciti nuraun un svid gaisa. Tulalk tu atrassi tu vitu, kur ir nuglobuota nauda!» Gaida bruols Juona dinas. Atit Juona dina. Gaida jis naktis. Sagaidija un aizguoja uz tu kolnu, saduos uz tuo pat akmena, sed un gaida, kad paparzi aizzides. Taišni pusnaktis paparzi aizzideja un izauga šmuka pucite. Bruols nuruovja itu puciti, svidja gaisa uri tyulen atroda tu vitu, kur ir nuglobuota nauda. Suoka bruols rakt zemi un sajuta zam kuojom 1elu akmeni. Pajemja jis ar rukom vilkt tu akmeni. Pasacela lels vejs, vysa zeme aiztreiseja, kuki suoka lauztis, ap bruola golvu nosuojas pa gaisu daudz malnu vonogu un svidja ar guns akmenim. Apnyka bruolam rakt. Jis aizguoja drusku tuoluok nu tuos vitas un puorsakristija. Uz reizes vyss apklusa, un kad bruols pajemis luopstu, otkon suoka rakt, pasacela otkon leluoks vejs ar parkyuni. Bruols nusabeida un otkon atguoja drusku tuoluok un puorsakristija. Otkon palyka mirigs laiks un preti jam pasaruodija tys pats vacais vecs ar lelu buorzdu un runoj: «Zyni, lobais cylvaks, ka tevi napilaiz pajemt naudu tys tuorps ar trejom golvom. Kab tu varatu pajemt tu vacu naudu, tu nupierc treis gailus un tepat uz ituos vitas jus nukaun, ar jus ašni apmuozoj akmeni un treis reizes nusasplaun, gailus nusvid par kreisu placu. Koleidz treis golvu tuorps ess itus gailus, tu varesi izjemt vacu nuglobuotu naudu.» Pasacidams itus vuordus vecs pazuda, bet bruols aizguoja uz satu, puordevja padeju vucynu un par tu naudu nupierka treis gailus. Tad aizguoja uz tu pat kolnu, kur beja nuglobuota vacuo nauda. Bruols tai padarija, nukova itus treis gailus un ar jus ašni apmuozuoja akmeni, treis reizes nusaspluovja un svidja gailus par kairu placu, bet pats suoka rakt. Laiks stuoveja mirigs. Bruols roka, roka un izroka pylnu kotlu naudas. Pajemja bruols itu naudu ar vysu kotlu un dreizuok it uz satu. Cela jis sasatyka ar tu pat veci. Vecs suoka runuot: «Milals cylvaks, paldis tev, ka tu munu naudu atrodi un atdusi man!» Vecs jau gribeja pajemt nu bruola kotlu ar naudu, bet bruols nagribeja jam atdut un, pastatijis kotlu ar naudu uz zemes, suoka sist veci. Vecs pakrita uz zemes nadzeivs un tyulen pazuda. Redz bruols, ka juo ocis ari kotls ar naudu pazuda. Suoka bruols otkon rakt, bet cik jis naroka. vairuok ituos laimes naredzeja. Varbyut, jis šudin ve1 uz tuos vitas meklej.