Naudas racēji iztraucēti.

27. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumesteros.

Vecis sapinis noredzeš, ka pie Sikšnu kalku cepla (Gaujienas pagasta), grava, ir aprakts naudas pods. Nu vecis izkalis garu iesmu un nobakstiš to vietu no vienas vietas vie, kamer uzbakstiš naudas podu. Nu vecis pagaidiš, kamer uznak tumsa un ta sacis rakt. Racis racis un biš jau izracis labi dzilu bedri, ka uzracis naudas podu. Nu vecis nosviedis lapastu un riktejies celt naudas podu lauka. Bet uzreiz vecis pamaniš, ka uz šo brauc lepna cetverka un karite sed mells kungs. Cetverka šavusi taisni uz veci. Vecis pasities sanus, lei šo nesabrauc. Ka cetverka tikusi pie bedres, ta uzreiz pazudusi. Nu vecis akal gaš pie bedres kla un gribeš celt naudas podu lauka. Bet no naudas poda vais nebiš ne vests.