Naudas raceji iztrauceti.

31. A. Gari-Juone no A. Dortholcas.

Vina muoja isaprasija reizi ubogs uz naktsmuojom. Taišni tyma nakti saiminicai Divs devja barnu un ubogs nusaklausija, kaidu laimi Laime nuveleja barnam. Laime nuveleja barnam byut par aproktuos naudas ipašniku um izstuostija, kur tei nauda atsarun. Vinu reiz ubogs nuzoga tu barnu. Kad jau puikai beia godu sešpadsmit, ubogs ju syvteja izrakt naudu. Puika aizguoja. Roka, roka puika un pavysam moz atlyka ku rakt. Bet te pekšni pasacela lels nagaiss. Puika nusabeida un atsaruovja drusku mola. Kad puika atsaruovja, nuryucja vin tyma vita kur nauda beia, un nauda nugrima. Tad naudas jis vairs nadabuoja un ubogs palaidja puiku uz tava satu.