Naudas racēji iztraucēti.

32. H. Skujiņa Smiltenē.

Viens vecs vecitis, kas Ikšeles muiza Smiltene priekš ilgiem gadiem dzivojis, redzejis šadu sapni. Atnacis pie vina vecs sirms vecis un teicis, lai ejot uz muizas mezu un tur zinama priede bušot tris naglas iesistas. Lai rokot apakš priedes saknem, tur esot apslepts raksts, kura esot teikts, kada vieta esot nauda aprakta. Pec tam stastitajs pazudis. Vecitis ari tapat pec sapna aizgajis uz mezu, atradis priedi, kura bijušas tris naglas iesistas, racis apakš priedes saknem un atradis noslepumaino rakstu, kura bijis teikts, ka nauda esot aprakta apakš Krašmatas. Talak raksta bijis sacits, ka lai ejot naudu rakt tai nakti, kad nauda kaltešoties. No rita vecitis pamodies un ilgi domajis par savado sapni. Vinš zinajis ari vecu lauzu nostastus, ka zem Krašmatas esot aprakta naudas muca. Vecitis, zinkaribas dzits, sacis Krašmatu noverot un gaidit isto bridi. Viena rudens nakti ar; redzejis, ka no Krašmatas pacelas bali-iedzeltana liesma. Vecitis pasaucis savu delu, panemuši lapstas un gajuši naudu rakt. Kada klizma gadijusies naudas racejiem, palicis nezinams. Tikai otra rita vecitis izvairijies no cilvekiem. Seja un rokas tam bijušas briesmigi saskrapetas. Kaimini dabujuši par notikumu zinat, un iztaujajuši veciti, bet tas tikai klusejis un nomiris, savu noslepumu neizpaudis. ari veciša dels cietis klusu, laikam gan naudu atradis neesot. Akmenu starpa bijusi izrakta bedre un bedres dibena bijusi bieza oglu karta. Krašmatas ir ovals akmenu kravums, apmera divdesmit asis garš un desmit asis plats.

P i e z i m e. Kartis Skujina par šo «akmenu cupu» uzrakstijis citu teiku ka tevs ar delu mocijušies tur rakdami, bet negribot nevienam par to stastit. P. Š.