Naudas racēji iztraucēti.

35. Lindemanis Sauka. Latvju kultūras kr.

Saukas pagasta divas verstes no Ekengraves muizas atrodas Kulinu majas un lidz ar vinam Kulinu kalninš, ne visai augsts, bet tomer tik liels, ka varetu pili uz ta uzcelt. Ta laudis stasta, ka tur ari senos laikos pils bijusi, bet launi gari to noburuši un pils nogrimusi zeme ar visiem saviem zeltiem un sudrabiem, tik palicis pari šis kalninš, kas apslepis nogrimušo pili. Ta vina gulejusi ilgu laiku un neviens nezinajis, kas gul zem ši kalnina. Pec: kada laika, vienam puisim paradijies sapni kads vecitis, un sacijis, lai ejot uz šo kalninu un rokot, tad klušot bagats, jo zem ši kalnina esot veca pils. Puisis panem lapstu un iet rakt. Bet bagatam ari gribas klut. Tas pasauc pašu saimnieku un vel kadu puisi un iet meklet laimi. Un ka tad! Rok, rok - sak jau grabet. Visi vai no prieka palecas gaisa. Skatas un ierauga pils jumtu, parok vel un atrod logu. ielien iekša un nu nemas sviedros dargas mantas siet dekos un nest lauka. Iznesuši labu kaudzi. jau sak apkust un viens ierunajas: «Vai nebus diezgan?» Visi bija ar mieru, aizbera bedri, izdalija mantu un gaja majas priecigu pratu. Bet Dievs bij sadusmojies, tapec ka puisis viens pats nebij racis, un atvelejis pili launiem gariem, un pils nu nogrimusi vel dzilak. Puišiem un saimniekam ari viss pazudis, ka ne vests nav palikusi. Pusnakti uz ši kalnina aizdegoties maza uguntina. Un kad veciem laudim prasa, kapec vina tur deg, tad atbild: «'Tur zelta nauda kaltejas!» Pec vinas esot daudz tiekušies. Rokot, rokot - tulit bušot klat, bet noskanot vien un nauda noejot dzilak zeme. Tas esot vel šo baltu dienu, ka pusnakts laika Kulinu kalna aizdegoties uguntina un jauni gari tur kaltejot sapelejušo zelta naudu.