Naudas racēji iztraucēti.

36. H. Skujiņa no 68 g. v. Jēkaba Gailīša Bilskas pag. Dzirkaļa mājā

Un reiz akal vīri rakuši Naudas kalnā (Smiltenes virsmežniecības Mārtiņa mežā) un gribēši dabūt zviedru naudas lādi rokā. Toreiz bīsi gaiša nakts, ka sākuši rakt. Ka jau bīš labi dziļu bedri izrakuši, ta sacēlies tāc veisonc, ka lauzis priedes, kā kaņupes un palicis tik tumšs, ka vai acī dur un veisonc nācis taisni racējim virsū. Nu šie tā pārbijušies un aizbēguši.

P i e z ī m e. H. Skujiņa ir uzrakstījis vēl citu teiku no Smiltenes. kur racējam viesula vietā vēlāk parādījies mežsargs. No Bilskas un no Srniltenes viņš vēl ir piesūtījis divas teikas, kur naudas racējus izbaidījusi vētra ar pērkonu. P. Š.