Naudas racēji iztraucēti.

42. H. Skujiņa no 72 g. v. Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

Vecais Drands man reiz stāstīja, ka Raunā iestellēš vienc palainis vienu dumu cilvēku vecā pils pagrabā. Un tas dumais sadzīvāš tai pagrabā trīs dienas un naktis un stāstīš, ka tur tai pagrabā esot pasaulīgi dau visādīgu dārgu mantu, bet tik ārā nekā nevarot iznest, kā vie dumais dagāš pie cauruma, tā šo nelaiž ārā un pēdīgi dumais ar iznācis ārā pavisīnās plikām (tukšām) rokām.