Naudas racēji iztraucēti.

45. Elza Gaile Trikātā.

Trikātas ezerā, tajā pie pilskalna, guļot nogrimusi liela dzelzs kaste ar zelta naudu. Reiz kungs licis kalpiem viņu izvilkt. Velk kalpi un nevar saprast, kāpēc rokas un kājas tūkst. Kaste pa rādījusies jau ūdens virsū, uzreiz skrien vēsts no muižas lai nevelk, jo kungs pārsprādzis.

P i e z ī m e. Tādu pašu teiku ir vēl uzrakstījis A. Gailis Trikātā. P. Š.