Naudas racēji iztraucēti.

52. H. Skujiņa no 72 g. v. Jēkaba Baltiņa Bi1skas pag.

Gaujēniešos vienc vecis uzgāš naudas šķirstu un ar kājām sācis dauzīt šķirstam dzelzs vāku un pēdīgi vāks atgāš vaļā. Nu vecis skrēš uz māju un citim stāstīš, kāda šim laime gadīsies, bet ka nācis apakaļ, ta no šķirsta vais ne vēsts.

P i e z ī m e. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē uzrakstījis teiku, kur sieva atradusi naudu un aicinājusi vīru paligā, bet nauda tūliņ pazudusi (LP, VI, 225, 30, 13). Arī Audzis Jērkulē uzrakstījis teiku, kur viens puisis uzgājis naudu un saucis otru palīgā, kādēļ nauda atkal pazudusi (Vl, 221, 30, 5). Anna Brigadiere Kalnmuižā raksta, ka viena meita atradusi zelta ķēdi un piesaukusi arī otru meitu, pēc kam ķēde pazudusi (VIl, I, 1043, 1). Fr. Pārupis Zantē uzraksiījis teiku (Jkr. IV), kur vīrs ar sievu gājuši naudas rakt un izdzirduši kazu blējam. Gājuši kazas skatīties un pa to laiku nauda pazudusi (Vll, I, 1031, 4). P. Š.