Naudas racēji iztraucēti.

55.H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

Aiz Vasim uz Silīnu (abas mājas ir Aumeisteru pagastā) pusi ir tāds kalnīc, ko sauc par Naudas kalnīnu. Reiz vienc vecis aris un uzreiz šim arkla lemesis aizķēries un zirgs vais nevarēš pavilkt un apstāš. Nu vecis pārskalties, dzinis zirgu un kliedzis:

«Velc, ka tevi vellc parāvis!» Nu zirgs rāvis un naudas poda vanga vie palikusi pie lemeša, bet pats naudas pods žvarkstēdams nogāš apakaļ. Ja vecis nebūtu dasaucis vella vārdu, ta šis dabūtu naudas podu rokā, jo tas pods jau bīš večam nolikts un devies rokā.