Naudas racēji iztraucēti.

56. H. Skujiņa no 73g. v. Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

Pie Pakula (māja Aumeisteŗu pagastā) pašā ceļa malā ir mazs avotīc, ko sauc par Naudas avotīnu. Reiz, saimnieka tēvs gāš svētdienas rītā uz avotīnu pēc ūdenc. Kā nu šis smēlis spainī ūdeni, tā redzēš, ka muca rūkdama nāk augšā un šis sacīš: «Kas ta tur, nu vellc, rūkdams un burbuļodams nāk augšā?» , Uzreiz naudas muca rūkdama aizgāsi apakaļ dibinā. Nebūtu saimnieka tēvs daudzināš vella vārdu, ta viņč dabūtu naudas mucu rokā.

P i e z ī m e. A. Bīlenšteins Vecpilī (Magazin XlV. B.) uzrakstījis teiku, kur naudas racēji uzrakuši smagu naudas šķirstu, bet viens izsaucies: « Kas, velns, ka tik gŗūts,» kādēļ šķirsts atkal nogrimis zemē (VIl, I, 1042). Turpat ir arī otra A. Bilenšteina teika, kur racējs izsaucies: «Kas, pērkons, te ir?» un naudas pods atkal nogrimis (1042). Līdzīgu teiku ir vēl uzrakstījis H. Skujiņa Bilskas pagastā un I. Niders Alūksnes apkārtnē. P. Š.