Naudas racēji iztraucēti.

 

63. K. Bankers no Emīlijas Šakunes Dundāgas Cepeļ1ejās. LP, Vll, I, 1018, 7.

Viena māte pa vakaru izgājusi ārā, viņas puika viens pats palicis istabā. Uz reizi krāsns priekšā pacēlies liels katls ar spožu, spožu naudu. Puika gājis klāt un sviedis naudu āra no katla. Ienākusi māte - ieraudzījusi: nauda tāda tiesa izmētāta pa plānu un katls tomēr vēl pilnum pilns. Likusi, lai puika sviež vien no katla visu ārā. Bet tiklīdz tagad puika piegājis pie katla, katls tūliņ nogrimis, ieraudams puiku līdz. Tikai vaidēšana vien vēl bijusi dzirdama kādu laiciņu dziļi zemes apakšā.