Naudas racēji iztraucēti.

64. Dāvids Bikserē. Rkr. III. LP, VII, I, 1019, l0.

Bikseres baznīcā bijusi liela muca, kur baznīcas naudu esot glabājuši. Bet kad vienreiz ienaidnieki nākuši virsū, visas vietas postīdami un laupīdami, tad nezinājuši, kur slēpt no ienaidniekiem lielo naudas mucu, kamēr beidzot nosprieduši ezerā iesviest, tai ezerā, ko par Vecezeru sauc un kas netālu no muižas atrodas kalna starpā. Tad vēl tā otra ezera Bikserē nebijis. Pēc ilga laika, kad atkal bijis miers un tagadējā muiža jau bijusi uztaisīta - jo vecā muiža ar baznīcu tapusi pagalam nopostīta - kādi spēcīgi vīri gribējuši lielo naudas mucu no ezera izvilkt un to tikai varējuši darīt pašā pusdienas laikā. Vīri jau bijuši naudas mucai virves apsējuši un iesākuši vilkt, bet tai pašā brīdī, kad naudas muca jau iz ūdens bijusi redzama, esot gājis Bikseres muižas kungs garām un teicis: «Dievs palīdz, bērni! Kā klājas?» Tikko muižas kungs šos vārdus itzeicis, vilcējiem virves pārtrūkušas un muca ievēlusies ezerā atpakaļ.

P i e z ī m e. J. Simenovs Dolē uzrakstījis teiku, kur kaimiņu puisis, nejauši garām iedams. iztraucējis naudas racējus (VII, I, 10l7, 2). Citā viņa variantā to pašu izdara kaimiņu meita (VII, I, 1017, 3). P. Š.