Naudu saņem tas, kam tā nolemta.

 

4. Bīlenšteins Skursteņu muižā. «Magazin XIV. B.» LP, VII, I, 1027, 6

Skursteņu muižas Seska kalna virsotne norakta 1866. gadā. Līču saimnieks kapsētu tur ierīkojis tai gadā. Rakdami atraduši miroņu kaulus, zārku (?) praulus un ogles. Vecumu vecos laikos Seska kalns esot bijis īsti ievērojami augsts. Tad tādi pētītāji ņēmušies tur rakņāties, apsolīdami atradumus nabagiem piešķirt. Ilgi pūlēdamies uzrakuši dievgaldu ar visiem dievgalda piederumiem: kausu (biķeri), dievmaizītes šķīvi, Kristus bildi u. c. Tagad pētītāji ieteikušies: «Nu, tādas lietas gan nevar nabagiem atdot!» Bet lūk, to vārdu ieminoties viss atradums nogrimis un zeme aizbirusi. Tikai dziļš caurums palicis, tik dziļš, ka ir garākā kārts dibina nesasniegusi. Vēlāk kalna apakšā vēl gadījies cits caurums, no kura ik dienas viena pīle iznākusi strautā pērties. Izpērusies, tā pa to pašu vietu kalnā atkal pazudusi.