Naudu saņem tas, kam tā nolemta.

6. L - t i s J u m u r d ā. «B a 1 s s» : 1889. g. nr. 23. LP, VII, I, 1028, 8.

Pie Jumurdas ezera atrodas mazs kalniņš, Kapu kalniņš. Ka šajā kalniņā kapi tiešām atradušies, to liecina atrastie kauli. Šajā kapsētā bijis zvans ar patīkamu jauku skaņu. Kad kapsēta bijusi pierakta pilna, tad lielkungi gribējuši šo zvanu izlietāt savā kapsētā. .Jau vienu dienu lielkungu vedēji paveduši zvanu labā gabaliņā no kapsētas, te zvans sācis gauži zvanīties un uz ezera pusi velties, kur pazudis. Pēc kādiem gadiem zvejnieki, ezerā zvejodami, apmanījuši, ka tīkls grūti velkams. Te uz reizi izdzirdējuši, ka pa tīklu zvans zvanījies. Lielskungs, kas arī bijis to brīdi klāt, ļoti priecājies, ka nu zvanu dabūšot rokā un, ka nu to varēšot izlietāt, savējus apzvanīt. Bet tiklīdz lielskungs bijis izsacījis šos prieka vārdus, tūdaļ zvans izvēlies no tīkla un skanēdams vien aizvēlies. Runā, ka vēl tagad varot dzirdēt šā zvana skaņu ezerā svētku naktīs.