Naudu saņem tas, kam tā nolemta.

 

7. F. Reķis Rendā. Brīvzemnieka «Sborņik» 90, 69, 10. LP, VII, I, 1028, 9.

Abavas (Ventas pietekas) braslī (pārbraucamā vietā), Rendas pagastā (Kuldīgas apr.), pašā upē esot atraduši naudas šķirstu. Astoņi strādnieki ņēmušies to no dzelmes izvilkt. Vilkuši, vilkuši un sarunājuši: «Ja izvilksim, tad divi daļas paturēsim paši, trešo atdosim nabagiem!» Šķirsts - neko iebilst - diezgan viegli tad arī izvēlies. Bet tikko gandrīz bija izvilkuši jau, šie sagudrojuši: «Ne sūda nabagiem nedosim, labāki tad savam kungam atdodam!» Līdz ko bija izteikuši, te šķirsts ar naudu izslīdējis no rokām un Abavā atpakaļ, ka noburbuļojis vien. No tā laika nauda vairs nevienam rokā nedodoties.

P i e z ī m e. Upesmuižā pie Bikstiem Teodors Niedre uzrakstījis teiku ka Plaisu ezerā, Striķeniekos zvejnieki izvilkuši naudas mucu, solīdamies vienu daļu no naudas nabagiem atmest. Bet kad mucai jau vienu stīpu nosituši, tad teikuši, ka nabagiem nedošot vairs ne nieka. Muca tūdaļ ievēlusies atpakaļ ezerā. L. P.