Naudu saņem tas, kam tā nolemta.

 

9. Plaudu Jānis Jaun-Dubultos. Zin. Kom. kr. LP, VI, 228, 30, 20.

Vienam Salniekam trīs reizas sapnī parādījies vecs vīriņš: lai eimot Pils kalnā tai un tai vietā naudas podu rakt. Labi, izracis arī. Bet otrā naktī pie racēja atkūlies lācis un gribējis, lai atdodot visus savus zirgus. Salnieks paķēris plinti un šāvis lāci, bet šāviens ķēris pašu meitu, pie krāsns otrā pusē.

Tas pats arī noticis citam salniekam: tas racis naudu pie Bala ezera un, lāci šaudams, nošāvis savu dēlu. Kāds mazsaimnieks Salniekos atkal atradis naudu zirgu pēdā, ganībās. Nu dzīvojis veselu gadu līksmi jo līksmi; bet otrā gadā nomiris un ko domāt --- sirds bijusi izrauta - pazudusi.