Naudu saņem tas, kam tā nolemta.

 

10. Audzis Jērkulē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 225, 30, 11.

Reiz vienās Pabažu mājās ļaudis uzgājuši vecu, ar kokiem un zemi, pārklātu aku.Akas dibinā bijusi krūze ar naudu. Bet mājinieki, tikko to naudu sākuši lietot, visi apmiruši; tikai viena meita atjēgusies, ka akā kas jāziedo: iemetusi tagadējo divdesmit kapeiku gabalu akā un palikusi vesela; arī atrasto naudu bez bēdām visu varējusi izlietot.