Naudu saņem tas, kam tā nolemta.

24. Pūliņu Gaida Mīlgrāvī.

Vienam vīram paziņots sapnī, ka Sarkandaugavas kapos ir naudas krūze. .Ja viņš to krūzi gribot dabūt, tad lai pusnaktī aizejot, paņemot krūzi, sasitot pret krustu un naudu salasot. Bet lai ejot viens pats pēc tas naudas. Vīrs arī aizgājis un naudu dabūjis. Viņam bijusi meita un dēls. Meita drīz precējusies. Un kad nu baznīcā notikusi laulāšana, sacēlies briesmīgs laiks, uznākusi barga krusa. Pēc kādām pāris nedēļām jaunais vīrs izbraucis jūrā un noslīcis. Meita beigusi mūžu vājprātīgo namā, bet dēls kļuvis kropls.