Naudu saņem tas, kam tā nolemta.

31. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP,VI, 226, 30, 15.

Senāk, kad vēl koki runājuši, vīrs mežā malku cirzdams, dzirdējis balsu; «Tā tad laime! uz laba stāvēja, uz laba uzgula.» Gājis turp skatīties un atradis: liela egle uzgāzusies briedim un zem egles saknēm (sakarna) bijusi liela naudas lāde. Malkas cirtējs iemantojis naudu.