Naudu saņem tas, kam tā nolemta.

38. Kārlis Skujiņa no.T'. Ziemeles Smiltenes pag.

Vienam večam sapinīs rādījies, 1ei iet uz mežu, ka tur viņš atradīšot zelta naudu. Vecis otru nakti aizgāš uz nosacīto vietu un tur viņam nācis pretī milzīgi lielc āzis un sācis veci badīt. Vecis ņēmis vienu koku un sācis āžam sist par ragim. Labi krietni āzi samielojis, vecis bēdzis uz māju. Kad vecis āžam sitis, tad tam no ragim ugunis vie šķīdušas. Otrā rītā vecis gāš lūkāt uz mežu, kas tur nu būšot, un atradis tai vietā, kur āzi sitis, pulka zelta naudas.