Naudu saņem tas, kam tā nolemta.

40. Paulis Ādlers Jaun-Gulbenē.

Netālu no Jaun-Gulbenes pamatskolas, pāra simtu soļu aiz Siltā aptiekas, tīrumu vidū ir mazs purviņš. Reiz uz purviņu aizgājuši ogotāji. Pienācis pats pusdienu laiks. Lasot, lasot trauki jau gandrīz pilni. Te dzirdot tādu kā bērna raudāšanu. Gājuši skatīties, kas tur raud - redzot divi mazus bērnus, kas sēdot uz celma un raudot. Ogotāji gājuši bērniem klāt. bet kā ejot tuvāk, tā bērni pazūdot. Nu ogotāji ātri dabūjuši 1āpstu un sākuši rakt tai vietā, kur bērni pazuduši. Nebijis necik dzili jārok, izrakuši vecu zeķi pilnu ar naudu. No tās reizes nedzirdējuši vairs purviņā bērnu raudam.