Naudu saņem tas, kam tā nolemta.

47. M. Mālmeistere Nurmuižā.

Odres jaunsaimnieka Zvaigznes laukos atrodas liels pelēks akmens. Lauks, kur tas atrodas, ir kalnā un apaļš, kā katla dibens. No laika gala lauku sauc par Karpatu kalnu. Akmenī iespiesti daudzu dzīvnieku kāju pēdu nospiedumi. Starp citu: kaķa, suņa, teļa, jēra, kumeļa, vistas un arī maza bērna pēdas. Veci ļaudis stāsta, ka naktīs uz akmeņa dejojot visi minētie kustoņi un kliedzot katrs savā balsī. Agrāk troksnis nerimšot, kamēr no katras sugas nogalināšot pa vienam un ar asinim akmeni apsmērēšot. Agrākos gados kāds mēģinājis to darīt. Līdz bērna pēdai arī ticis, nav bijis bērna ko nogalināt. Tā arī pēdas vēl neesot izzudušas un trokšņi aprimuši.