Naudu saņem tas, kam tā nolemta.

49. Jānis Bisenieks. Z. Lancmaņa kr.

Kumeļkalns atrodas Jaun-Gulbenes Elstēs, netālu no Pāpānu mājām. Pie šī kalna saiet četru saimnieku robežas. Zviedru kaŗa laikā, Kumeļkalnā esot aprakts daudz naudas. Reiz arī viens kāršu licējs esot izlicis kārtis, ka kalnā esot nauda. Lai rokot tai vietā; kur saiet četru saimnieku robežas, septiņas pēdas no vienas robežas un divdesmit vienu no otras, tad naudu atradīšot. Daudzi esot gājuši rakt, bet naudas nevarējuši atrast.

Reiz karstā vasaras dienvidū gājis gar Kumeļkalnu viens piekusis ceļnieks. Uz kalna tas redzējis mazu vīriņu, kas viņam metis ar roku un saucis kalnā uzkāpt. Viņš gājis tālāk, bet mazais vīriņš pazudis zem akmeņa. Runā, ka ceļniekam vajadzējis uzkāpt kalnā, tad vīriņš viņam izstāstītu par apraktu naudu.