Naudu saņem tas, kam tā nolemta.

52. A. Aizsils no L. Reitera Lubānā.

Grūžu Gustam guļot dienvidu, parādījies melns smalki ģērbies kungs un teicis: «Gust, aizved uz upes malu to veco ķēvi, tad dabūsi tās trīs zelta mucas, kas pie Līčagala upē nogremdētas.» Gusts bijis pavisam nobaidījies, ka lāgā i parunāt nevarējis. Sūtījis sievu, lai aizvedot ķēvi uz upes malu, pašam bijis bail. Sieva nevarējusi nekā saprast no vīra muldēšanas, par ko vīru tikai dūšīgi izbārusi.