Naudu saņem tas, kam tā nolemta.

55. Kārlis Bika Beļaviešos. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 1066,2.

Viens vīrs nesis izraktu naudas pūru uz māju. Bet gadās vērsis, baida šo briesmīgi, lai mestu pūru zemē. Vīrs nemet iet un iet. Te vērsis izgāž šim iekšas, lai mestu taču zemē nesamo - šis tik iet. Pāriet mājā, kliedz: «Siev', siev'. nāc man palīgā, esmu gandrīz beigts!» Pienāk sieva klāt - nevienas iekšas izgāztas, nekā. Dzīvojis laimīgi ar pārnesto naudu.