Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu.

23. Stud. M. Irbe no 69 g. v. M. Ķises Tūjas pag.

Vienam saimniekam ir bīš pulk naud. Viņš ir bīš vilkacs. Ja viņam pirtī kāds uzliejis ūdeni, izlaidis tādu asti, kā vilks, un ierūcies. Viņam apcirknis bīš pilns ar naud. Ja kāds aizņēmies, tad ar liešķeri iegrābis un teicis: «Līdz nosacītam laikam nauda jāatdod.» Vecais palicis slims un nomiris, citi cilvēki gājuš pie apcirkņa un ieraudzīš tikai apšu lapas.