Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu.

3. Audzis Inciemā. Jkr. II. LP, VII, I, 926, 4.

Saimnieka puisis vedis malku. Gar Breslas krogu braucot, zirgs nespējis pavilkt malkas vezumu. Pretī braukuši vesela rinda igauņu. Puisis prasījis igauņiem padomu. Igauņi atteikuši: tā esot maza 1ieta. Iesaukuši puisi krogā, izpirkuši pusstopu alus, dzēruši un devuši puisim. Izdzēruši alu, igauņi teikuši: lai nu ejot un braucot, zirgs nu būšot vilkt. Puisis izgājis ārā, zirgs nu vilcis. Bet gabaliņu pabraukušam, puisim uznākusi luga vilkačos skriet.